Utviklingen av Olivita er basert på kunnskapen fra mer enn 20 års forskning og 9 kliniske studier med tilsammen 1200 deltakere, utført av professorene Bjarne Østerud og Edel O. Elvevoll ved UiT Norges arktiske universitet.

Olivita-fakta

 • Omega-3 kosttilskudd bestående av omega-3 fra selolje, extra virgin olivenolje og vitamin-D.
 • Olivita er et resultat av 9 kliniske studier siden 1986, på mer enn 1 200 personer av professorene Bjarne Østerud og Edel O. Elvevoll ved UiT Norges arktiske universitet (tidligere Universitetet i Tromsø). Olivitablandingen er patentert. Ingen andre omega-3 kosttilskudd inneholder derfor kombinasjonen omega-3 fra selolje og kaldpresset olivenolje.
 • Olivita bidrar til hjertes normale funksjon.
 • Olivita motvirker leddplager.
 • Olivita kan redusere kolesterolet.
 • Antioksidanter beskytter omega-3 fettsyrene i seloljen fra å oksidere.
 • Forskningen har vist at det er synergien mellom seloljen og antioksidantene i olivenoljen som gir de mange og unike helseeffektene.

Om professorene

Bjarne Østerud er tidligere biokjemiker og i dag professor emeritus ved det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Han har i mer enn 50 år forsket på mekanismer for blodlevring både ved universiteter i Los Angeles, San Diego og i Tromsø. Østeruds forskning har også omfattet infeksjonsmedisin, sportsmedisin og biologiske effekter av marine produkter i relasjon til hjerte- og karsykdom. Han ble i 1997 tildelt «The Distinguished Career Award» fra «The International Society on Thrombosis and Haemostasis» for sin forskning.

Edel O. Elvevoll, tidligere dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT Norges arktiske universitet. Hun var professor i næringsmiddeltenologi fra 2001 til hun ble dekan i 2009. Hun har studert biologiske effekter av industriell bearbeiding av fór og mat. Elvevoll har omfattende erfaring fra ulike styrer og råd som beskjeftiger seg med industriutvikling, verdiskapning, innovasjon og teknologi.

Bakgrunnen for studiene

Østerud fant opprinnelig inspirasjonen til Olivita av egeninteresse. Genetiske disposisjoner for tidlig hjerte-karsykdom i familien gjorde det nødvendig for Østerud å finne et kosttilskudd som kunne forebygge hjerte- og karsykdommer.

Det var, og er kjent, at omega-3 fettsyrer beskytter mot hjerte- og karsykdommer. I kraft av sin kompetanse som biokjemiker og spesialkompetanse på blodlevring startet Østerud i 1986 å studere hvilke effekter omega-3 fettsyrer hadde på beskyttelse mot utvikling av hjerte- og karsykdommer.

Østerud startet derfor med å teste et omega-3 konsentrat av tran med svært skuffende resultater. Østerud antok derfor at det måtte være komponenter i tillegg til omega-3 fettsyrene som gjorde fisk, sel og hval i naturlig tilstand så helsebringende.

Eskimodietten

Utgangspunktet for antakelsen var spesielt forskning fra 1970 tallet som viste at eskimoene på Grønland hadde mye mindre tilfeller av hjerte- og karsykdommer enn hva skandinavene hadde. Årsaken ble tillagt eskimoenes kosthold som består av mye spekk og kjøtt fra sel og hval, samt noe fisk.

Med dette som utgangspunkt startet Østerud sammen med Elvevoll 9 omfattende kliniske studier på mer enn 1 200 personer i perioden 1986 til 2010. Det ble også gjort en studie på mus for å se om Olivita kan beskytte mot åreforkalkning. Resultatene er publisert i Eilertsen et al. Lipids in Health and Disease 2011,10:41. (På grunn av EUs strenge regelverk for markedsføring av kosttilskudd, kan Olivita AS dessverre ikke publisere resultatene på vår egen hjemmeside).

Om studiene

Studiene inkluderte både marine oljer og sjømat:

 • 1986 Tran (CLO – cod liver oil – tran fra torskelever)
 • 1987 omega-3 konsentrat EPA + DHA (85 %)
 • 1992 Kaldpresset hvalolje, raffinert selolje og tran (CLO)
 • 1994 Kaldpresset og raffinert hvalolje
 • 1999 Røkt laks, laksefilet, torskefilet, tran
 • 1999 Tran fra ulike raffineringstrinn
 • 2000 Kaldpresset og raffinert hvalolje, selolje og tran (CLO)
 • 2003 Selolje, tran, Olivita
 • 2004 Tran (CLO) kapsler
 • 2010 Raffinert selolje og extra virgin olivenolje – effekten på åreforkalkning

Studiene av hval- og selolje på 90-tallet viste nettopp, som Østerud antok, at flere komponenter enn omega-3 hadde positive effekter, men at noen av disse stoffene med stor sannsynlighet ble fjernet når de marine oljene ble raffinert.

Uraffinert hvalolje, som faktisk inneholder under halvparten av mengden omega-3 fettsyrer i forhold til tran, ga bedre effekter på faktorer som kan knyttes til oksidativt stress i celler. Dette var en klar indikasjon på at det er andre komponenter i kaldpresset hvalolje sammenlignet med tran og selolje som gav gunstige helseeffekter. Problemet var at det så ut som disse komponentene forsvant under raffineringen. Tran og alle andre marine oljer må raffineres for å fjerne miljøgifter. Det innebærer at omega-3 fettsyrene bevares, men at antioksidanter og andre bestanddeler også blir fjernet. Det fører også til at de sunne og flerumettede omega-3 fettsyrene blir svært følsomme for oksidasjon (harskning).

Årsaken til helseeffektene er hovedsakelig to grunner:

1. Omega-3 fettsyren DPA

Det totale innholdet av omega-3 fettsyrer er svært likt i selolje og fiskeoljer, men mye av de funksjonelle forskjellene av disse oljene antas å være forårsaket av det mye høyere innhold av fettsyren DPA i selolje enn i fiskeolje. DPA har sitt utspring fra en annen fettsyre EPA, men finnes likevel i kun små mengder i fiskeolje i motsetning til relativt rikelige mengder i selolje. Oljen fra Grønlandssel inneholder 4-6% DPA og det har vært hevdet at omtrent 1/3 av helseeffektene av de lange omega-3 fettsyrene som sirkulerer i mennesket kan tilskrives effektene av DPA-fettsyren.

2. Antioksidanter fra extra virgin olivenolje

Antioksidantene beskytter omega-3 fettsyrene fra å oksidere. Dermed beholdes omega-3 fettsyrenes helseeffekt, etter at seloljen er raffinert. Kostholdet til inuittene har også en parallell i Middelhavsdietten. Også her ser vi lavere hyppighet av blant annet hjerte- karsykdommer. En viktig fettkilde i dette kostholdet er olivenolje som er rik på antioksidanter. Synergien av omega-3 fettsyren DPA og antioksidantene fra extra virgin olivenoljen er det som gjør Olivita til et unikt omega-3 kosttilskudd. Ved å blande raffinert selolje med extra virgin olivenolje har Olivita kombinert det beste fra inuittdietten med det beste fra middelhavsdietten.

Vi kan derfor med rette si at Olivita er skapt av naturen og formet av forskning. Produktet er det eneste kosttilskuddet som kombinerer omega-3 fra selolje og extra virgin olivenolje, og er derfor patentert.

Lenker til forskningen:

Under finner du alle publikasjoner fra professorene Østerud og Elvevoll, herunder også publikasjoner knyttet til forskningen på Olivita.


Fotnoter

3 Omega-3 fettsyrene EPA og DHA bidrar til hjertets normale funksjon.
4 Olivenolje-polyfenoler bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativt stress